Mapování bariér 23. - 24. 5. 2019

Hodiny odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední, je čtvrtek a nádvoří u Sýpky se plní nedočkavci a spoustou vozíčků. Ani jemné mrholení nás neodradilo vyrazit do ulic mapovat bariéry. Hbitě se rozdělujeme do pěti skupinek a vyrážíme každá svou trasou. Úkol je jasný, projít a hlavně projet danou trasu a zmapovat všechny bariéry, na které narazíme. Obhlížíme nejen venkovní překážky, ale i budovy označené v mapce. Někde se dostáváme snadno, jinde jen s asistencí a obtížemi a některé budovy jsou pro nás v tuto chvíli nedostupné. Po celé odpoledne každou skupinku doprovází handicapovaný na vozíčku. Právě oni nás upozorňují na největší nedostatky, překážky, své vyprávění prokládají zajímavými postřehy ze svého života. S úžasem si uvědomujeme kolik nesnází a nástrah musí denně překonávat. K dispozici máme také invalidní vozík, střídáme se v jeho křesle i kočírování. Schody, jež běžně vybíháme za minutku, se v tuto chvíli pro nás stávají pěkným oříškem. Den se schyluje k večeru a my se ze svých tras rozcházíme domů. Se stejnou intenzitou pokračujeme v mapování bariér den následující.

Mapování bariér v našem městě probíhalo již potřetí. Navázali jsme tak na projekty z let 2009 a 2013. Zjišťovali jsme, jaké změny se od té doby udály. Přizváním k projektu jsme měli možnost podívat se na svět z jiné perspektivy. Vyzkoušet si na vlastní kůži pohyb v invalidním vozíku a setkat se se zajímavými lidmi. Na projektu jsme spolupracovali s městem Valašské Meziříčí, Zdislavou Odstrčilovou, Alenou Střitezskou, Radovanem Vašíčkem a spoustou dalších, kteří napomáhají handicapovaným spoluobčanům život v našem městě činit co možná nejméně bariérovým. Napomoct jim, aby situace běžného života zvládali, co nejsnáze a měli možnost účastnit se veřejného života v našem městě.

Fotografie z akce

mapování 01
mapování 02
mapování 03
mapování 04
mapování 05
mapování 06
mapování 07
mapování 08