Virus 6. - 12. 4. 2019

Po celý týden jsme se snažili získat pro svůj tým co nejvíce vzorků pro výrobu imunogenu proti viru jarní únavy. Vzorky jsme získávali za pomocí narkotizačních střel, které je při styku s nepřítelem vyprodukovaly. Bombardovali jsme tedy nepřátele kdy a kde se dalo. Všichni byli po celý týden ve střehu a sledovali, jestli náhodou není někdo nachystán ke střelbě.

V pátek nadešel den, kdy měl být vyřčen verdikt, který tým shrábne odměnu a který se naopak někde raději schová a nebude vycházet ven. Sešli jsme se tedy v pět hodin u Vrtule, abychom se přesunuli do parku v Botanice. Tam probíhal poslední boj. Narkotizační střely létaly vzduchem a účastníci projektu uskakovali do všech stran. Když boje ustaly, spočítal se počet získaných vzorků a všichni netrpělivě čekali na výsledek celotýdenního klání. Vzorků bylo za celý týden nasbíráno přes jeden a půl tisíce, takže bylo z čeho vyrábět imunogen. Všechny týmy dostaly kus konečného imunogenu a byly zbaveny viru jarní únavy. Vítězové navíc dostali osvědčení o svém prvenství. A tak jsme se rozešli v poklidu a míru.

Fotografie z akce

virus 004
virus 005
virus 006
virus 007
virus 008
virus 009
virus 010
virus 011
virus 012
virus 013
virus 014
virus 015
virus 016
virus 017
virus 018
virus 019
virus 020
virus 021
virus 022
Doktor Prášek a jeho tým
Profesof Pipeta a jeho tým
Docentka Dlahová a její tým

Projekt výzkumu séra proti viru jarní únavy - pravidla

V těchto dnech probíhá ojedinělý projekt výzkumu séra proti viru jarní únavy. Pokud se chceš zúčastnit přečti si následující řádky.

Projekt ochrany proti viru jarní únavy je jedním z nejaktuálnějších témat dnešní doby. Pokud uspěje, otevře nám možnosti boje proti tomuto viru. V soudobé společnosti lze mnohými testy prokázat, že virus momentálně přenáší 90% lidské populace. Proto byl vyčleněn speciální fond pro podporu výzkumu. Je to však projekt nadmíru obtížný a proto byli do něj ve finální fázi zařazeni pouze 3 nejvěhlasnější kapacity, které přišly s nadějným postupem výzkumu. Bohužel každý z nich má tento výzkum diametrálně odlišný a nesourodý. O spolupráci není řeč, jelikož každý chce rozvíjet pouze svou metodu. Shodují se pouze v jediném bodě – a to že k vývoji séra je nezbytný velký počet vzorků, které obsahují vir jarní únavy. Proto bylo rozhodnuto, že celý projekt bude rozdělen na tři podprojekty. Úspěšný tým „shrábne“ veškerou slávu, zatímco zbytek „utře nos“. Do projektu jsou zváni všichni dobrovolníci, aby pomohli vymýtit tento vir z povrchu zemského.

Pokud jste ochotni spolupracovat na tomto projektu je potřeba dodržovat tyto zásady.

 1. V našem projektu budou vystupovat následující postavy.
  a/ Doktoři – jsou elitou národa a snaží se nalézt sérum proti viru jarní únavy. Každý je přesvědčen pouze o své metodě a o žádné jiné. Za pomoci vědeckých týmů pracují a dodávají týmům také imunogeny – odpadní látky při výrobě séra. Neúčastní se přímého zisku vzorků – ty získávají od svých asistentů.
  b/Asistenti doktorů (hráči) jsou součástí jedné ze tří vědeckých týmů DOCENTKY DLAHOVÉ, PROFESORA PIPETY, DOKTORA PRÁŠKA, jejichž cílem je přetrumfnout ostatní. Hlavním úkolem pro ně je sběr vzorků viru jarní únavy.

 2. Každý účastník projektu je viditelně označen visačkou na levé straně těla. Je živým nositelem vzorků pro výzkum séra proti viru jarní únavy. Vlastní také imunitní průkazku, kde je vyznačena jeho imunita.

 3. K zisku vzorků se používají uspávací (narkotizační) střely ve formě papírových či hadrových koulí (výhradně – zákaz používání škrobení, namáčení ve vodě či použití ostatních materiálů). K zisku vzorků je možno použít jakékoliv množství střel jakékoliv velikosti. Střelba (hod) probíhá výhradně rukou. Boje o vzorky se účastní výhradně asistenti.

 4. Pro zisk vzorků platí zásah do jakékoliv části těla, včetně oblečení. Neplatí však do příručních zavazadel, které jsou v danou chvíli přirozeně používány (taška do školy či nákup, deštník, batoh …). V případě, že používáte jako dopravní prostředek jízdní kolo v této chvíli nehrajete. Nemůžete být jiným hráčem napadeni ani sami bojovat. Pokud máte na sobě kolečkové brusle, tak jste součásti hry. Zasažený asistent, přítel, či náhodný chodec nesmí být používán jako štít. Volně pohozené koule (i horší kvality) je potřeba posbírat, myslete na dobré jméno vašeho vědeckého týmu. Zasažený asistent okamžitě ustává v boji a se zvednutou rukou provede předání vzorků. V této době jsou oba mimo hru a nesmí se účastnit žádného boje. Výjimkou je případ, kdy vítěz pronásleduje někoho dalšího. Zasažený musí nahlas napočítat do 100 a poté dát jasně najevo, že se navrací do hry.
  Maximálně lze být během jednoho dne zasažen pětkrát, při jednom zasažení se odevzdává maximálně 5 vzorků. Přesný počet určíte odečtením všech imunit od 5 (např. při dvou imunitách získáme 3 vzorky). Jakmile asistent pětkrát odevzdá vzorky, ten den již nehraje a sundává si visačku. Tento asistent nesmí ten den pomáhat svému vědeckému týmu a jakkoliv jinak zasahovat do projektu. Může se však zúčastnit srazu svého vědeckého týmu a požívat výhod z něho vyplývajících (viz níže).

 5. Každý asistent bojuje za svůj tým a získává pro něj vzorky. Tým si také každý den zvolí svého hlavního asistenta. Tento člověk, organizačně a takticky schopný, určuje také sraz svého vědeckého týmu a vlastní velmi cenné vzorky (hodnoty 15 vzorků, tento počet neovlivňují žádné imunity). Pro předání vzorků musí být zasažen dvakrát za sebou v časovém úseku 1 minuty. Vzorky hlavního asistenta bere vždy ten, kdo jej zasáhl jako druhý (první nezískává nic). Hlavní asistent je označen čepičkou a může se jim stát pouze jednou během celého projektu.

 6. Každý vědecký tým se musí ve svém zájmu sejít jednou za den. Místo a čas určuje hlavní asistent, avšak vše ovlivňuje doktor a sraz musí hlavně vyhovovat jemu. Na srazu se předávají doktorovi vzorky. Pomocí nich vyrábí sérum proti viru jarní únavy. Na základě jejich počtu předává doktor vědeckému týmu imunogen. Ten má časově omezenou působnost (několik týdnů) a jeho účinnost se zvyšuje s počtem jeho užití. Např. po prvním dnu je imunita po požití jedna po druhém požití dvě. Imunita se nezvyšuje, pokud se srazu nezúčastníte nebo pokud na vás nevyjde imunogen (např. na sraz přijede 10 lidí a bude jen 5 imunogenů – 5 lidí nedostane; nastat může i opačná situace – přijde 5 lidí a bude 10 imunogenů – 5 imunogenů trvale propadá). Tým si vybírá komu imunogen dá a komu ne, avšak každý asistent může za jeden den požít maximálně 1 imunogen. Ten je funkční ihned po požití (zakreslí se do průkazky).
  Jak bylo výše popsáno, počet imunogenů je odvislý od počtu vzorků doktorovi předaných. Na sraz můžou být poslány vzorky od těch asistentů, kteří na sraz nemohou dorazit.

 7. Jeden z asistentů každého týmu bude mít navíc možnost úplné imunity. Ta je zaručena nošením speciálního ochranného obleku. Ten svého nositele zbavuje povinnosti odevzdávat po zasažení své vzorky. Musí pouze napočítat do 100 při každém zásahu a vrací se opět do hry. Oblek není nutno nosit celý den v kuse, pravidlo imunity však platí pouze, pokud je asistent oblečen. V případě, že oblečen není, je brán jako řadový asistent. Tento oblek smí nosit vždy jen jedna osoba od jednoho srazu po druhý, kde jej předá dalšímu uživateli.

 8. Celý projekt potrvá od soboty 6. 4. od 15 hodin do pátku 12. 4. 2019 do 15 hodin. V těchto dnech je tedy potřeba nosit všechny potřebné náležitosti (visačky, průkazky, vzorky). Projekt probíhá nepřetržitě 24 hodin denně. Závěrečný seminář a ukončení projektu proběhne v pátek v 17 hodin ve Vrtuli. Nezapomeňte si vzít narkotizační střely a všechny získané vzorky.

 9. Jelikož se projektu účastní skupiny lidí, které spojuje mnoho společných zájmů a také pro zvýšení bezpečnosti v průběhu výzkumu je nutné dodržovat pravidla neutrálního území a neutrálních chvil. Asistenti vyskytující se v neutrálním území nesmí být zasaženi, nesmí též zasahovat.
  Neutrální území a neutrální chvíle:
  a/ Neutrální území se dodržuje ve všech budovách tzn. panelové domy, rodinné domky (včetně oplocení), školy, obchody, nádraží ČD, prostory továren a podniků, pošta, kino, stadion, úřady … a další nejmenované. (U škol platí ochranné pásmo 50 metrů od vchodu do budovy). Dále pak také prostředky hromadné dopravy, automobily … .
  b/ Mlynářka – celý areál dopravního hřiště. Neutrální chvíle se dodržují v rámci družinovky, taktéž v případě, když probíhá schůzka mimo areál dopravního hřiště.
  c/ Dva i více asistenti můžou uzavřít mezi sebou dohodu o neutrální chvíli. Můžou to však udělat pouze ti, u kterých je tato situace nutná a boj by neprobíhal ve zdravém duchu – schůzka, rande, řešení problému … .

 10. Při úmyslném porušení pravidel či nečestnosti v boji bude viník vyloučen z projektu.

 11. Do projektu se lze zapojit kdykoliv během celého průběhu. Pokud o někom takovém víte, kontaktujte Hopa (737 373 033). Pokud si seženete mimo oddílovou pomoc, tak ta bude pracovat pro vaši skupinu.

 12. Nesrovnalosti a dotazy řešte s doktory, případně s nejstaršími z vás. Sledujte každý den v 19 hodin aktuality na www.zlatesipy.cz.

Bojujte odvážně, čestně, spravedlivě a bezpečně!!!

Profesor Pipeta a jeho tým

profesor Pipeta (737 373 033), Tomek (721 121 976), Hulk (737 339 234), Alča (604 813 621), Natal (736 724 085), Lucka (739 655 116), Mara, Orsi, Šimon (Kam), Táďa, Bony, Táňa, Tonča, Evža, Dalibor, Kuba, Venda, Martin, Marťas, Vorel, Čert, Lucka (Vlč), Dan, Nikča, Lucka (Liš)

Doktor Prášek a jeho tým

Doktor Prášek (737 772 992), Peťa (777 894 984), Butom (736 127 342), Krab (739 221 359), Oskar (605233148), Vašek, Kryštof, Vojtab, Ida, Miky, Áďa, Toby, Marek, Wendy, Ema, Mochito, Gap, Teyda, Kubaš, Andu, Franta, Jeník, Pája, Vanes, Ondra

Docentka Dlahová a její tým

Docentka Dlahová (732 413 813), Agi (777 261 478), Tombo (733 252 117), Bára (604 329 801), Ondraš (731 610 735), Rampelník, Majda, David, Anička, Šimon (Med), Fafa, Denča, Terka (Vlč.), Láďa, Honzin, Helenka, Štěpán, Dora, Víťa, Fin, Kobra, Stella, Mája, Mohy, George