Workshop Mapování bariér - březen 2019

Na březnových seminářích jsme poznali život z jiné perspektivy. S nasimulovanými handicapy jsme zkoušeli zvládnout situace běžného života.

Speciální brýle nám představily různé zrakové vady. Přečíst s některými novinový článek bylo zhola nemožné, tak tak jsme přelouskali titulek. Obří sluchátka na naších uších náš sluch snížily na minimum. S rukavicemi, jež nám značně omezili náš hmat, jsme se pokoušeli vyndat z peněženky drobné. Většina se však rozkutálela po zemi a my je neohrabaně sbírali. Jaké to je mít o pár kilo víc a omezenou pohyblivost jsme si vyzkoušeli ve speciálním obleku. Dosednou do křesla, teda lépe řečeno žuchnout docela šlo, vysoukat se z něj a znovu vstanout bylo už značně obtížnější. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli jaké to je pohybovat se v sedle invalidního vozíku. Přejet několikacentimetrový práh se pro mnohé stalo nepřekonatelnou překážkou.

Na tento zážitkový seminář v dubnu navážeme mapováním bariér v našem městě. Ze sedla invalidního vozíku budeme zjišťovat, která místa jsou dostupná a která ne. Především se zaměříme na veřejná místa jako je pošta, úřady, knihovna, obchody a podobně.
Výsledky našeho průzkumu pomohou ke změnám, které umožní handicapovaným spoluobčanům účastnit se běžného veřejného života v našem městě.

Fotografie

workshop 01
workshop 02
workshop 03
workshop 04
workshop 05
workshop 06
workshop 07
workshop 08
workshop 09
workshop 10
workshop 11
workshop 12
workshop 13
workshop 14
workshop 15
workshop 16
workshop 17
workshop 18
workshop 19