Příroda

Všude kolem nás se pohybují stáda, hejna, houfy nejrůznějších zvířat všemožné velikosti. Létají, zpívají, běhají, okusují trávu. Usedají na pampelišky i kvetoucí lípu. Z listů, květů a plodů mnoha rostlin lze uvařit lahodné čaje. Nauč se poznávat, co kolem nás létá a kvete.

Na jaře po zimním období odpočinku vše okolo nás ožívá. Celá příroda se barví do všemožných tónů zelené, vše klíčí, vzkvétá, probouzí se. Zaslechnout můžeme pukající pupeny a zpěv ptáků v korunách stromů. V létě posejou louky kopretiny a různobarevná květena, mezi nimiž hbitě poletuje a zurčí všemožný hmyz. Na podzim se stromy obsypou plody a s listím padajícím z větví si divoce pohrává vítr. Příroda se pomalu chystá na období odpočinku. Rostliny svou sílu stahují do kořenů, zvířena se ukládá ke spánku. Vše pokryje bílá peřina.

Táborníci, jež úspěšně prošli zkouškou Příroda:
Nikča (Lišky), Teyda (Lišky), Orsi (Lišky), Emča (Lišky), Fafa (Lišky), Wendy (Lišky), Mochito (Lišky)

Rostliny

Louky, lesy, křoviska. Každá rostlina má ráda jiné podmínky, některá upřednostňuje hodně slunce, jiná stín, některé nalezneme ve vysokých nadmořských výškách, jiné v hlubokých kaňonech. Blatouch bahenní se svou sytou žlutou barvou můžeme zahlédnout brzy na jaře, modravé zvonky svou krásu odhalí až v létě.
Malý výčet rostlin, jež můžeš v našich podmínkách zahlédnout od jara do zimy, nalezneš níže.

blatouch bahenní
bledule jarní
čekanka obecná
černohlávek obecný
česnáček lékařský
chrpa modrák
devětsil lékařský
divizna velkokvětá
dymnivka dutá
heřmánek pravý
hluchavka bílá
hluchavka nachová
hořec tolitovitý
jahodník obecný
jetel luční
jitrocel kopinatý
kakost luční
kohoutek luční
kokoška pastuší tobolka
kontryhel žlutozelený
konvalinka vonná
kopretina bílá
kopřiva dvoudomá
kostival lékařský
křivatec žlutý
ladoňka dvoulistá
mateřídouška vejčitá
náprstník červený
netýkavka nedůtklivá
ocún jesenní
orsej jarní
penízek rolní
plicník lékařský
podběl lékařský
pomněnka lesní
prvosenka jarní
řebříček obecný
řepík lékařský
rozrazil rezekvítek
rulík zlomocný
sasanka hajní
sedmikráska chudobka
smetanka lékařská
sněženka podsněžník
šťavel kyselý
štírovník růžkatý
třezalka tečkovaná
vikev ptačí
violka vonná
vlaštovičník větší
vlčí mák
vranní oko čtyřlisté
vratič obecný

Stromy a keře

Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam jako duchovní symboly, kulturní památky i jako orientační body. Odedávna se vysazovaly podél významných stezek, na rozcestích či u drobných sakrálních staveb.
Stromy a keře mají své charakteristické znaky, díky nimž je můžeme snadno rozpoznat. Na jaře pučící pupeny mají své specifické rozmístění na větvi, vzhled a barvu. V létě a na podzim nám k určení napomohou listy, květy a plody. V zimě jsou poznávací znaky nejvýraznější, můžeme si všímat stavby celého kmene, rozmístění větví a vzhledu a barvy kůry.

bez černý
borovice lesní
borůvka obecná
bříza bradavičnatá
buk lesní
dub letní
dub zimní
hloh obecný
jalovec obecný
jasan ztepilý
javor klen
javor mléč
jedle bělokorá
jilm habrolistý
jírovec maďal
lípa srdčitá
líska obecná
modřín opadavý
olše lepkavá
ořešák královský
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
růže šípková
slivoň trnka
smrk ztepilý
topol černý
třešeň ptačí
vrba bílá

Savci

Na světě žije kolem 6500 druhů savců. Rozmanitost je obrovská, existují mezi nimi druhy vážící sotva několik gramů a naopak druhy vážící mnoho desítek tun.
Zástupce z této skupiny živočichů, jež můžeš zahlédnout v naší přírodě nalezneš níže.

 medvěd hnědý
 rys ostrovid
 vlk obecný
 liška obecná
 muflon
 jelen lesní
 srnec obecný
 daněk evropský
 kamzík horský
 prase divoké
 lasice hranostaj
 lasice hranostaj zimní srst
 jezevec lesní
 kuna skalní
 tchoř tmavý
 zajíc polní
 netopýr ušatý
 ježek západní
 krtek obecný
 bobr evropský
 vydra říční
 sysel obecný
 veverka obecná
 křeček polní
 plch velký
 rejsek obecný
 ondatra pižmová
 potkan obecný
 hraboš mokřadní

Ptáci

Schopnost letu je charakteristická pro většinu ptáků a odlišuje je tak od ostatních skupin obratlovců s výjimkou netopýrů. Tato schopnost slouží při rozmnožování, lovu potravy a útěku před predátory, většině druhů ptáků. Mnoho druhů ptáků podniká každoročně dlouhé migrační cesty a velké množství ptáků absolvuje také krátké nepravidelné tahy.
Dravce, pěvce, letce… z našeho prostředí nalezneš níže.

 káně lesní
 jestřáb lesní
 poštolka obecná
 krahujec obecný
 sova pálená
 puštík obecný
 volavka popelavá
 sojka obecná
 drozd zpěvný
strakapoud velký
 straka obecná
 sýkora koňadra
 kormorán velký
 čáp bílý
 konipas bílý
 labuť velká
 bukač velký
 potápka roháč
 rákosník obecný

Hmyz

Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. Jedná se o nejrůznorodější skupinu živočichů na světě, která zahrnuje více než milión popsaných druhů. Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety, obývá oceány i temné jeskyně.
Malinkou ukázku hmyzu, jež můžeš zahlédnout v našich krajích, nalezneš níže.

 křižák obecný
 běžník listový
 vosa obecná
 pestřenka rybízová
 komár pisklavý
 chrobák lesní
 ruměnice pospolná
 slunéčko sedmitečné
 klíště obecné
 vřetenuška obecná
 přástevník medvědí
 babočka admirál
 babočka kopřivová
 okáč bojínkový
 střevlík kožitý
 jepice obecná
 bruslařka obecná
 vážka ploská
 potápník vroubený
 klikoroh devětsilový
 střevlík fialový

Ryby a obojživelníci

Ryby jsou přizpůsobeny životu ve vodě, obývají sladké, smíšené i slané vody. Žijí i v extrémních podmínkách jako jsou sodné termální prameny. Některé druhy ryb jsou obojživelné a určitý čas tráví na souši.
Všichni obojživelníci jsou studenokrevní a nemají stálou tělesnou teplotu. Někteří z nich mají pozoruhodnou schopnost přezimovat v prostředí s teplotami pod bodem mrazu.
Malý výčet ryb a obojživelníku, jež můžeš na svých toulkách přírodou potkat, nalezneš níže.

 rosnička zelená
 skokan hnědý
 mlok skvrnitý
 ještěrka obecná
 sumec velký
 štika obecná
 kapr obecný
 pstruh obecný
 ropucha obecná
 blatnice skvrnitá
 čolek obecný