Uzly

Základní dovedností všudybyla je znalost šesti základních uzlů a jejich použití. Uzlů jsou však stovky. Desítky zkracovaček, poutací přezka, uzel přátelství, každý z nich se hodí k jinému účelu. Rubín, růže… to jsou skvostné názvy pro nádherné ozdobné uzly. Nauč se je vázat a zafrajeř před kámošema.

Každý již nejméně jednou v životě nějaký ten uzel použil. Některé se vážou skoro samy, jiným je třeba se naučit.
Pro učení je nejvhodnější pletená syntetická šňůra 4 - 8 milimetrů silná a 1 - 2 metry dlouhá. Pořiď si uzlovačku a vyzkoušej svou jemnou motoriku a trpělivost.

Táborníci, jež úspěšně prošli zkouškou Uzly:
Kubaš (Kamzíci), Láďa (Kamzíci), Alex (Kamzíci), Michal (Kamzíci), Táďa (Medvědi), Orsi (Lišky), Fafa (Lišky), Wendy (Lišky), Andu (Vlčice), Terka (Vlčice), Johča (Vlčice) Rampelník (Netopýři), Kryštof (Netopýři), Bony (Netopýři), Tonča (Netopýři), Vašek (Netopýři), Majda (Netopýři), Anička (Netopýři)

6 ZÁKLADNÍCH UZLŮ

Ambulantní uzel

Slouží ke spojení dvou lan přibližně stejného průměru nebo dvou cípů látky. Uzel, nazývaný také plochá spojka, netlačí, proto se používá především ve zdravotnictví - uvázání trojcípého šátku, zakončení obvazu. Doplněný o oboustranný zámek jej používá menší polovina lidí na zavázání tkaniček bot (druhá polovina lidstva váže na tkaničkách křížovou spojku s oboustranným zámkem).
„Ambulák“ není příliš spolehlivým uzlem, v tahu se sám povoluje. Své využití však nalézá kromě výše jmenovaného i v rozličných dekorativních technikách, například drhání.

Dračí smyčka

Dříve byl hojně používán v horolezectví a to z důvodu, že jde snadno uvázat i jednou rukou. Vytváří pevné oko a snadno se uvazuje. U „dračáku“ je poměrně vysoká pravděpodobnost špatného uvázání, je třeba proto věnovat vázání a utažení větší pozornost.
Při střídavém napínání a povolováním lana se uzel může rozvázat, proto je dnes v horolezectví obecně považován za uzel nevhodný a nahradily ho horolezecké sedáky a osmičkový uzel.

Lodní uzel

Jedná se o velmi užitečnou smyčku s všestranným použitím. Je základem pro vázání mnoha jiných uzlů (např. turbanů). „Loďák“ spolehlivě drží lano na válcových předmětech, využijeme jej při upevnění lana kolem stromů, k uchycení lana ke karabině, uvázání lodi ke kůlu. Při jeho použití je třeba mít na mysli, že je spolehlivý, jen pokud je zatížení trvalé. Jakmile napětí pomine, uzel se uvolní. Nehodí se pro vázání na hranaté předměty nebo předměty, k jejichž povrchu nemůže přilnout po celém obvodu - hranoly, bedny, pytle, svazky železa a podobně.
Uzel lze vázat několika způsoby. Můžeme jej uvázat v ruce a hotovou smyčku navléknout na kůl nebo uvázat okolo předmětu.

Rybářská spojka

Tento uzel patří do skupiny spojek. Dle názvu je zřejmé, že jej používají především rybáři. Je velmi vhodný ke spojování slabých a kluzkých šňůr a vlasců, které mají podobný průměr. Uzel je také znám pod názvem „Autíčka“. Předností uzlu je jeho pevnost a možnost svazování velmi tenkých materiálů.
Tento uzel bývá často uvázán nesprávně. Při vázání je třeba si dát pozor, aby očka do sebe zapadala. Při nesprávném uvázání uzel ztrácí na své pevnosti.

Škotová spojka

Tato spojka je známá snad ze všech oborů, kde se používá provaz, lano nebo i nit. V každém oboru má většinou své vlastní jméno a možná i trochu odlišný způsob vázání. Vždy však svou funkci plní spolehlivě. Hodí se ke spojení dvou lan nestejného průměru, materiálů i vlastností. Lze spojit dvě nitě při tkaní koberce, přivázat lanko ke stanové celtě, lze jím připevnit ocelové lano na hák. „Škoťák“ je jeden z nejpevnějších uzlů a v tahu se ještě více dotahuje.

Zkracovačka

Lana, provazy a šňůry netřeba řezat jen proto, že právě potřebujeme kratší kus. Můžeme využít zkracovačku, která nám poslouží k dočasnému zkrácení lana, nitě, provazu. Využijeme ji, potřebujeme-li zkrátit prověšený provaz, stanovou šňůru…
Zkracovaček existují stovky a některé z nich mají další specifické uplatnění. Nejznámější zkracovačkou je „ovčí nožka“.

DALŠÍ UZLY

Jednoduchý prusík

Prusíkův uzel, nebo zkráceně prusík je uzel, jenž je při uvolnění posuvný a při zatížení se utáhne. První obecně uznávaný uzel pro šplhání na laně vyvinul rakouský horolezec Karl Prusik kolem roku 1931. Základní podoba jím vytvořeného uzlu má dnes mnoho variant. Využívá se v horolezectví, kde slouží jako jednoduchý prostředek pro výstup nebo upevnění na laně. Své využití má také v turistice, k vypnutí provazu nebo lana.

Liščí tlapky

Uzel liščí tlapky se používá všude tam, kde je potřeba připevnit lano k nějakému nejlépe válcovému předmětu. Tento jednoduchý uzel je poměrně bezpečný i při zatížení jen jednoho konce provazu.

Poutací přezka

Používá se ke svázání libovolných dvou tyčovitých předmětů, lze jej také použít jako základ vazby.

Katovská smyčka

Uzel jednoduchý a spolehlivý, v průběhu dějin osvědčený.

Uzel přátelství

Jedná se o prastarý uzel opředený legendami Vikingů, magií Indů a Číňanů. Lze jej nalézt na ornamentech karolínské doby a byl používán jako heraldická figura. Rovněž byl používán jako knoflíkový uzel a čínští mandaríni jej používali k označení hodnosti. Ozdobný charakter uzlu využívá i drhání.

Uzel dobrého skutku

Tento uzel se dá uvázat místo turbánku na šátku.
Jméno uzel dobrého skutku dostal z podobného důvodu, jak lidová moudrost popisuje vázání uzlu na kapesníku. Muži si tímto uzlem svazovali cípy šátku, aby nezapomněli toho dne vykonat dobrý skutek. Teprve pak jej mohli rozvázat. I dnes jej některé skautské skupiny používají jako připomínku ke konání dobrých skutků.

Turban - třídílný

Turbany se řadí mezi ozdobné uzly a váží se z jediného kusu provazu či řeménku. Vytvořený základ ještě jednou ovineme, oplétání můžeme i několikrát opakovat. Používají se jako ozdobné spony na šátku, provazníci, řemenáři a bičaři jimi krášlí své výrobky.

Turban - pětidílný

Malina

Koncovací ozdobný uzel. Plete se ze tří pramenů a slouží především k ozdobnému koncování rozpletených lan.
Koncovací uzly jsou především koníčkem všech uzlařů. Vyžadují důvtip, jakmile však jsou rozluštěny, snadno se zapamatují a vázání jich je milou zábavou. Pro snadnější učení se těchto uzlů je vhodnější používat uzlovačky různých barev.
Prakticky slouží koncovací uzly k ochraně lan před rozplétáním, upevňování lan v otvorech (např. v sedátkách houpaček, kde protáhneme lano dírou v prkně a pak uvážeme koncovací uzel), k ozdobě různých výrobků provaznických a bičařských (rukojeti bičíků, kožené knoflíky).

Rubín

Koncovací ozdobný uzel, váže se ze tří pramenů. Využití je obdobné jako u Maliny.

Růže

Koncovací ozdobný uzel, váže se ze čtyřek pramenů. Využití je obdobné jako u Maliny.