Oddílové bodování

Kopytem sem, kopytem tam

Společně se začátkem oddílového roku nám na dveře zaklepalo, tedy spíše zařehtalo, oddílové bodování – Kopytem sem, kopytem tam. Letos se nejlepší vydají na spanilou koňáckou jízdu panenskou krajinou. Vyzkoušet si pohled na svět z koňského hřbetu, budou mít dokonce několik dní.

Jednotlivci mohou získat body:

  • účast na družinových a oddílových akcích (družinovka – 2 body, družinová jednodenní akce – 3 body, jednodenní oddíl. akce - 4 body, vícedenní druž. akce - 6 bodů, vícedenní oddíl. akce - 8 bodů)

  • za vedení deníku (0 – 10 bodů)

  • za úspěchy v soutěžích a závodech (1–13 bodů, dle typu soutěže)

  • za reprezentaci oddílů (dle typu soutěže)

O soutěžení nebudou ochuzeny ani družiny. Ty budou bojovat, podobně jako skutečné stáje, o prestiž. Zaznamenávána bude metály. Do družinového bodování se jako v minulých letech započítává…

Družiny mohou získat body:

  • soutěžích - max. 13 bodů
  • pořadí jednotlivců - 8-5 bodů
  • docházka na akcích - 100% oddíl. akce 5, druž. akce 3 80% oddíl. akce 3 druž. akce 1
  • Kolovadlo - Za úroveň nástěnky na městě, nástěnky na mlynářce, kroniky, nástěnky v klubovně (úroveň, rychlá aktualizace. Fotky k dispozici)- 8-0