Oddílové bodování

Rozbal to !

Body lze získat:

  • účast na družinových a oddílových akcích (družinovka – 2 body, družinová jednodenní akce – 3 body, jednodenní oddíl. akce - 4 body, vícedenní druž. akce - 6 bodů, vícedenní oddíl. akce - 8 bodů)

  • za vedení deníku (0 – 10 bodů)

  • za úspěchy v soutěžích a závodech (1–13 bodů, dle typu soutěže)

  • za reprezentaci oddílů (dle typu soutěže)