Vzhůru na palubu

Vzhůru na palubu, dálky volají, vítr už příhodný vane nám,
tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán.

V ráhnoví plachty vítr nadouvá, žene loď v širou dál,
kolébá boky plachetnice, jak by si s ní jenom hrál.

Slova této písně nás budou provázet po celý letošní rok. Ten bude zasvěcený dobrodružnému objevování a zkoumání vodního živlu.

Nová tvář klubovny
Nová tvář klubovny

Desítku nejúspěšnějších čeká od 18. do 22. srpna pětidenní putování po řece Berounce spojené s návštěvou pražského akvaparku.

Cílem je se co nejrychleji propracovat všemi hodnostmi od plavčíka až po admirála. K získání vyšší hodnosti je zapotřebí nasbírat čtyřicet šípárů. Ty jsou odměnou za účast na akcích a družinovkách, za deník, úspěchy v různých soutěžích či splnění zkoušky z námořního desatera.

Postup námořních hodností
• plavčík • lodník • kadet • kormidelník • 2. důstojník • 1. důstojník • kapitán • admirál

Šípáry lze získat za
• účast na družinovkách a družinových akcích – ŽLUTÉ ŠÍPÁRY (družinovka – 2 šípáry, jednodenní akce – 3 šípáry, vícedenní akce – 6 šípárů)
• účast na oddílových akcích – ČERVENÉ ŠÍPÁRY (jednodenní akce – 4 šípáry, vícedenní akce – 8 šípárů)
• za vedení deníku – MODRÉ ŠÍPÁRY (1 – 10 šípárů)
• za úspěchy v soutěžích – ZELENÉ ŠÍPÁRY (1 – 13 šípárů)
• za námořnické desatero – ZELENÉ ŠÍPÁRY (4 šípáry za každou zkoušku)

Námořnické desatero - zdatnosti, dovednosti, znalosti jež by měl správný námořník zvládnout.

Šťastnou plavbu!

Výsledky bodování

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2017
1. Wendy (Vlčice), 2. Fafa (Vlčice), David (Netopýři), 4. Ema (Vlčice), Tonča (Netopýři), 6. Táďa (Medvědi), 7. Rampelník,Vašek, Majda (Netopýři), Teyda, Orsi (Vlčice), Rudlík (Kamzíci). Kompletní výsledky naleznete zde.

LISTOPAD - PROSINEC 2017
1. Wendy (Vlčice), 2. Agi (Vlčice), 3. Mája, Orsi (Vlčice), 5. Vašek (Netopýři), 6. Fafa (Vlčice), 7. Tonča, Rampelník (Netopýři), 9. Ida (Netopýři), 10. Majda (Netopýři). Kompletní výsledky září až prosinec 2017, včetně hodností naleznete zde.

LEDEN - ÚNOR 2018
1. David (Netopýři), 2. Tonča (Netopýři), 3. Agi (Vlčiče), Wendy (Vlčice), Ida (Netopýři), 6. Mája (Vlčice), Tomčaj (Netopýři), 8. Láďa (Kamzíci), Orsi (Vlčice), Stella (Vlčice), Vašek (Netopýři). Kompletní výsledky září 2017 až únor 2018, včetně hodností naleznete zde.

BŘEZEN - DUBEN 2018
1. Agi (Vlčice), 2. Mája (Vlčice), 3. Wendy (Vlčice), 4. Maruška (Vlčice), 5. Orsi (Vlčice), 6. Tonča (Netopýři), 7. Fafa (Vlčice), 8. Vítek (Medvědi), Vašek (Netopýři), 9. Láďa (Kamzíci), Majda (Netopýři). Kompletní výsledky září 2017 až duben 2018, včetně hodností naleznete zde.

KVĚTEN - ČERVEN 2018
1. Rampelník (Netopýři), 2. Orsi (Vlčice), 3. Hulk (Netopýři), 4. Tonča (Netopýři), 5. Odráš (Kamzíci), Agi (Vlčice), 7. Mája (Vlčice), Bony (Netopýři), 9. Wendy (Vlčice), Vašek (Netopýři). Kompletní výsledky září 2017 až červen 2018, včetně hodností naleznete zde.

CELKOVÉ VÝSLEDKY 2017 - 2018
1. Wendy (Vlčice), 2. Agi (Vlčice), 3. Mája (Vlčice), 4. Orsi (Vlčice), 5. Tonča (Netopýři), 6. Fafa (Vlčice), 7. Vašek (Netopýři), 8. David (Netopýři), 9. Rampelník (Netopýři), 10. Majda (Netopýři). Kompletní výsledky září 2017 až červen 2018, včetně hodností naleznete zde.

Čerství lodníci
Čerství lodníci

Výsledky soutěží

Historie - soutěž o historii a součastnosti oddílu - září 2017
Orienťák - soutěž v orientačních schopnostech - říjen 2017
Zlaté trenky - turnaj v ringu - leden 2018
Hbitý uzlík - soutěž o nejrychlejšího uzlaře - leden, únor 2018
Třináctka - soutěž v tábornických dovednostech - duben 2018
Hořcová výzva - soutěž plná nevšedních zážitků. Nahlédněte, jak si vedl náš oddíl v klání s ostatními tomíky.

NEJLEPŠÍ ÚČAST NA AKCÍCH
Mája (Vlčice) 98%, Agi (Vlčice) 98%, Orsi (Vlčice) 98%, Wendy (Vlčice) 98%, David (Netopýři) 96%, Vašek (Netopýři) 96%, Láďa (Kamzíci) 94%, Fafa (Vlčice) 94%

NEJLEPŠÍ DENÍKY
Mája (Vlčice), Agi (Vlčice), Orsi (Vlčice), Fafa (Vlčice), Wendy (Vlčice), Áďa (Vlčice), Majda (Netopýři). Ti všichni mají za celý rok průměr 10 bodů, tzn. maximum.

NEJLEPŠÍ SOUTĚŽÁCI
1. Wendy (Vlčice), 2. Agi (Vlčice), 3. Mája (Vlčice), Tonča (Netopýři), 5. Orsi (Vlčice), 6. Fafa (Vlčice), Rampelník (Netopýři), 8. Vašek (Netopýři), 9. Hulk (Netopýři), 10. Maruška (Vlčice)

Předání posledních hodností a ocenění nejlepších

Plavba 2018 53
Plavba 2018 54
Plavba 2018 55
Plavba 2018 56
Plavba 2018 57

Klubovna proměněná v námořní kajutu

Vzhůru na palubu 01
Vzhůru na palubu 02
Vzhůru na palubu 03
Vzhůru na palubu 04
Vzhůru na palubu 05
Vzhůru na palubu 06
Vzhůru na palubu 07
Vzhůru na palubu 08
Vzhůru na palubu 09
Vzhůru na palubu 10
Vzhůru na palubu 11
Vzhůru na palubu 12