Představení činnosti

Jsme turistický oddíl mládeže Zlaté šípy, jimž od jeho vzniku (1968) prošlo na dva tisíce dívek a chlapců z Valašského Meziříčí a okolí. V současnosti se do činnosti zapojuje devadesát dětí ve věku od 7 do 15 let, spolu s instruktory a vedoucími je nás 110. Oddíl je členem Asociace Turistických oddílů mládeže ČR.

Hlavní náplní naší činnosti je turistika a táboření. Podnikáme jednodenní i vícedenní výpravy do přírody a měst v České republice i zahraničí. Chodíme pěšky, jezdíme na kole, lodích, někdy i kolečkových bruslích. Hrajeme dobrodružné i odpočinkové hry, zdokonalujeme se v tábornických dovednostech a rozvíjíme naše znalosti o přírodě. Nezanedbáváme ani sportování a kulturu.

Naše klubovna stojí v areálu dopravního hřiště, na ulici Záhumení ve Valašském Meziříčí. Každý týden se v ní schází na svých schůzkách družiny: Netopýři, Kamzíci, Medvědi, Vlčice, Lišky a Rejsci. Do poslední jmenované družiny chodí holky a kluci z 1. a 2. třídy, ostatní družiny navštěvují děti od 3. do 9. třídy. Schůzky probíhají v pondělí a úterý vždy od 16 do 18 hodin.

Příchod do tábora po broučí přeměně
Příchod do tábora po broučí přeměně

Všichni členové získávají za účast na akcích, úspěchy v soutěžích apod. body do tzv. bodování. Na konci roku jsou všechny body sečteny a vyhodnoceni nejlepší členové oddílu, kteří jsou po zásluze odměněni.

Vyvrcholením celoroční činnosti je čtrnáctidenní tábor.

Pod záštitou oddílu funguje Vrtule - Svět her a poznání, určená milovníkům společenských her a hlavolamů. Najdete ji na Pospíšilově ulici, nad jídelnou Mamulka.

Vaření oběda
Vaření oběda

Pokud se rozhodnete, že náš oddíl je pro vaše dítě to pravé, byli bychom rádi, kdybyste mu umožnili:

• účastnit se družinových a oddílových akcí v plné míře, včetně letního tábora.
• psát si deník (jeho účelem je zapisování událostí, prožitků, informací, her, soutěží, písniček a názorů, vše spjato s výtvarným projevem).
• postupně zakoupit základní výzbroj a výstroj potřebnou k naší činnosti (batoh, spacák, karimatku …).

Informace o dění v oddíle

O každé akci (kdy, kde, kam, co si vzít sebou atd.) bývají děti předem informováni na družinových schůzkách a na oddílových webových stránkách www.zlatesipy.cz.

Rodiče také pravidelně informujeme o událostech v oddíle prostřednictvím KRY (krátce, rychle, aktuálně), která vychází v dvouměsíčních intervalech.

Finančně se snažíme peněženky rodičů zatěžovat co nejméně, ovšem vzhledem k náročnosti činnosti to nejde zcela. Vybíráme proto 2500 Kč na rok. Dále rodiče financují cestovné, ubytování na akcích apod.

Všichni členové oddílu mají automaticky sjednáno úrazové pojištění.

Pokud chcete vaše dítě přihlásit do oddílu, vyplňte prosím kontaktní údaje ve formuláři, který si můžete stáhnout zde, případně vyzvednout v klubovně.

Fotografie

činnost 2
turistika tradičně
i moderně
výpravy do přírody, ...
měst, ...
i do podzemí.
táboření
v zimě
cyklistika
cykloturistika
cyklozávod
kolečkové brusle
splouvání bečvy
na vodě
u táboráku
vaření
vaření
rozvíjíme tábornické dovednosti
o přírodě
uzlování
řemesla - vyřezávání píšťalky
bassebal
horolezení
tarzanní stezka
sportování
deskové hry
fyzikální herna
fotografování
natáčení
Filmový Festival Ledový Leoš
Klubovna_celek