Představení činnosti

Jsme turistický oddíl mládeže Zlaté šípy, jimž od jeho vzniku (1968) prošlo na dva tisíce dívek a chlapců z Valašského Meziříčí a okolí. V současnosti se do činnosti zapojuje devadesát dětí ve věku od 7 do 15 let, spolu s instruktory a vedoucími je nás 110. Oddíl je členem Asociace Turistických oddílů mládeže ČR.

Hlavní náplní naší činnosti je turistika a táboření. Podnikáme jednodenní i vícedenní výpravy do přírody a měst v České republice i zahraničí. Chodíme pěšky, jezdíme na kole, lodích, někdy i kolečkových bruslích. Hrajeme dobrodružné i odpočinkové hry, zdokonalujeme se v tábornických dovednostech a rozvíjíme naše znalosti o přírodě. Nezanedbáváme ani sportování a kulturu.

Naše klubovna stojí v areálu dopravního hřiště, na ulici Záhumení ve Valašském Meziříčí. Každý týden se v ní schází na svých schůzkách družiny: Netopýři, Kamzíci, Medvědi, Vlčice, Lišky a Rejsci. Do poslední jmenované družiny chodí holky a kluci z 1. a 2. třídy, ostatní družiny navštěvují děti od 3. do 9. třídy. Schůzky probíhají v pondělí a úterý vždy od 16 do 18 hodin.

Vítání nových obyvatel Holubinek
Vítání nových obyvatel Holubinek

Všichni členové získávají za účast na akcích, úspěchy v soutěžích apod. body do tzv. bodování. Na konci roku jsou všechny body sečteny a vyhodnoceni nejlepší členové oddílu, kteří jsou po zásluze odměněni.

Vyvrcholením celoroční činnosti je čtrnáctidenní tábor.

Pod záštitou oddílu funguje Vrtule - Svět her a poznání, určená milovníkům společenských her a hlavolamů. Najdete ji na Pospíšilově ulici, nad jídelnou Mamulka.

Odpolední chvilka hudby
Odpolední chvilka hudby

Pokud se rozhodnete, že náš oddíl je pro vaše dítě to pravé, byli bychom rádi, kdybyste mu umožnili:

• účastnit se družinových a oddílových akcí v plné míře, včetně letního tábora.
• psát si deník (jeho účelem je zapisování událostí, prožitků, informací, her, soutěží, písniček a názorů, vše spjato s výtvarným projevem).
• postupně zakoupit základní výzbroj a výstroj potřebnou k naší činnosti (batoh, spacák, karimatku …).

Informace o dění v oddíle

O každé akci (kdy, kde, kam, co si vzít sebou atd.) bývají děti předem informováni na družinových schůzkách a na oddílových webových stránkách www.zlatesipy.cz.

Rodiče také pravidelně informujeme o událostech v oddíle prostřednictvím KRY (krátce, rychle, aktuálně), která vychází v dvouměsíčních intervalech.

Finančně se snažíme peněženky rodičů zatěžovat co nejméně, ovšem vzhledem k náročnosti činnosti to nejde zcela. Vybíráme proto 3000 Kč na rok. Dále rodiče financují cestovné, ubytování na akcích apod.

Všichni členové oddílu mají automaticky sjednáno úrazové pojištění.

Pokud chcete vaše dítě přihlásit do oddílu, vyplňte prosím kontaktní údaje ve formuláři, který si můžete stáhnout zde, případně vyzvednout v klubovně.

Fotografie

splouvání Berounky
Berounka
V okolí Karlštejna
sbírka Světluška
největší palanda
putování po Adršpašských skalách
parádní výhled
Kokořín
hora Klíč
sklaní divadlo
kamenné varhany
Bílé Karpaty
zimní Lubina
představení Zlaté sukně
v Babičině údolí
Hrejsčí hry
Zlatošípáci lukostřelci
třináctka
Hron
výprava na kolech
koňské dostihy
běh na obřích lyžích
zahloubaní houboznalci
kamarád mamut
podvečerní siesta
táborové odpolední taškařice
hustá půlhodinka
řezbáři
kouzelný osudovník odkrývá osud
houby v zahrádkách Holubinek
kimovka
přemisťování rozměrného pařeništěě
Jaroměřice
závěrečný táborák