Holubinky 2018

Holubinky, fantaskní svět s vlastními neobvyklými pravidly, nacházející se kdesi v blízkosti obce Zbyslavice. Ztřeštěný starosta, rozmarní radní a strejdové a tety v strakatých oblečkách nás s nadšením vítali hlasitou veselou hudbou, transparenty a vřelými objetími. Náš příchod do městečka byl perfektně načasován, právě začínala houbařská sezóna. Čtrnáctidenní bláznivé dobrodružství započalo.

Ochotný starosta nás provedl městečkem, představil Čistotovy lázně, Vegetiště i Mladé a Staré Město. Jen se poněkud pozastavoval nad naším ustrojením, přišlo mu příliš fádní a nudné. Laskavé tety a strejdové nás přijmuli do rodin a pomohli s ušitím pestrobarevných oblečků a slušivých kloboučků. Ty jsme ovšem směli nosit pouze ve slavnostních chvílích.
Brzy jsme pochopili, že vše v městečku Holubinky se točí okolo hub. V jejím okolí rostou vzácné endemity, jež nelze nalézt nikde jinde na světě. Pan pohřibný nám představil krystalín tvrdorudý, naháče cukrového i mazláka mazlivého. Než však vyrazíme za svým prvním úlovkem, je třeba získat houbařskou knížku a plácek jen kousek od radnice přetvořit na okrasnou zahrádku.

Podivínští radní nám však místa výskytu hub jen tak nechtěli prozradit. Za úspěchy v obecním klání nám přidělovali písmenka, jež nám dopomohla dopátrat se vytoužených hub. Vrtošivost a potrhlost radních se projevila již při prvním holubinkovském klání „Holube, nezlob se“, kde vítěz byl určen losem. Naladili jsme se na stejnou notu a s chutí trénovali na celorodiných lyžích, chytali do kornoutů houbovou zmrzlinu, prolézali tunelem s ňaňaňa, užili si hustou půlhodinku či si na jeden den vyměnili identity. Opravdu povedené taškařice. Na kolech jsme se vydali ve stopách slavného rodáka Josefa Kozáka, pomocí fotografií jsme vyprávěli historii našich rodin. Písmenka se sypala jedno za druhým a vzácných exemplářů hub v našich zahrádkách přibývalo.

Až jednoho krásného odpoledne nám pan starosta vyjevil tajemství. V nožičkách hub se ukrývá vzácný josefovský červ. Pojmenován je podle slavného holubinkovského rodáka Josefa Kozáka, jenž tohoto živočicha společně s bourcem morušovým propašoval z Číny. Hedvábí dal potom světu, josefovského červa pouze Holubinkám. Poddajný červí zámotek je totiž ideální hmotou pro tvorbu sošek hub, nazývaných též „sošíci“. Naše umělecká činnost započala. Tvarovali jsme, vařili, barvili. S krásnými sošíky jsme poté obcházeli vzdálenější okolí a šířili tak slávu Holubinek do světa.

Houbařská sezóna se blíží ke svému závěru. Poslední odpoledne nás čekala velkolepá pouť, o jejíž proslulosti se dověděli i obyvatelé ze vzdáleného městečka Výtrusnice. Ani chvíli neváhali a na tuto velkolepou událost se vydali. Jaké bylo naše překvapení, když při bližším očním kontaktu jsme v návštěvnících rozpoznali své rodiče. Ti s námi vydrželi až do pozdní noci při táborovém ohni.

Den po dni do holubinkovské kroniky zapisoval pilný kronikář. V jeho zápiscích si můžete počíst zde.

Nejen ojedinělé houby, které nám představil pohřibný se vyskytovaly v okolí Holubinek. Specifické huby se nacházely přímo v městečku. Atlas hub, jež jsme zdokumentovali, můžete shlédnout zde.

Jedinečnost obce Holubinky zaujala i televizní a rozhlasové reportéry. Rozhlasovou reportáž si můžete poslechnout na českém rozhlase Zlín. Unikátní houby a činnost našeho oddílu představili vyslanci z našeho městečka v dobrém ránu České televize. A přímo s kamerou naše městečko navštívili reportéři z Déčka, mrkněte na reportáž z tohoto úchvatného podivuhodného místa.

Vychutnejte si malé fotografické představení, více naleznete na zářijovém CD. Těšte se.

Fotografie z akce

Vítejte v Holubinkách
Starostova úvodní řeč
Rodné listy rodin
Květovaná suknice, květovaný klobouček
Růžovkovi ve slušivých oblečkách
Pravákovi poprvé představují svou hymnu
Sběr hub
Ostříme zrak
Houboznalci
Přehlídka v oblečkách
Úvodní táborák
Rychlej kotrmelec a běžet dál
Hurá! Trefa! Můžu na další kontrolu!
Zkrášlování zahrádek
Radní v plné parádě
Vrchní kuchtík se svou sličnou chotí
Obyvatelé městečka Holubinky
Zastupitelstvo obce Holubinky
Strejdové a tety
Levákovic rodinka
Satanovic rodinka
Smažkloboučkovic rodinka
Růžovkovic rodinka
rodinka Nejedlých
Bedličkovic rodinka
Smaženicovic rodinka
Pravákovic rodinka
Příhubek
Kouzelný osudovník odhaluje osud
Přemisťování obřího pařeniště
Zkouška paměti
Běh na celorodiných lyžích
Chytání houbové zmrzliny
Luštíme, hádáme, hledáme
Ten dělá to a ten zas tohle...
...a všichni dohromady uvaříme večeři
Osudovník stále baví
Ve stopách slavného cestovatele Kozáka
Prapodivné houby nalezeny
Večerní siestička při přípravě večeře
Snídaně v trávě
Koupačka
Odpolední chvilka hudby
Ještě párkrát dlábnout...
... a miska bude hotová
Místo siesty, stání na kůlu
Už iba kousek
Večerní vítání starosty a radních
Řád města Holubinky
Jako ze žurnálu
Fešný páreček
Telefonát domů?
rodinka Nejedlých při fotografování
Odpolední taškařice na louce
Pidlák povidlový se bude skvě i v naší zahrádce
Návrat z konference v Chorošově
Tančíme houbám
A zase ten osudovník
Výměna identit se blíží
Poklidný večer v městečku Holubinky
Zuzko, dej góla!!!
Výměna identit končí, vrháme se na rekordy
Mňam, meruňkové knedlíky
Makej, žvýkej, jeden ještě dáš!
Jupí, knedlíkový rekord překonán
A teď ty knedle vyskákat
... raději snad něco poklidnějšího
že by padl další rekord?
makejte, do cíle je to už jen kousek
Zneškodňování brouků kousáků
Oblíbené ranní běhy
Ještě oblíbenější ranní hygiena
Hustá půlhodinka se rozjíždí
Zapeklitý příklad a jen pět minut času
Úkoly se valí jeden za druhým
Fofrem namazat záda
Poslední megahoubařský úlovek
Zahrádky se krásně plní ...
... houbami
Aj Tonda přišel obhlédnout tu nádheru
Podpis slibu mlčenlivosti
Již brzy houba vydá své tajemství ...
... již už za malou chviličku ...
... stále ještě chvíle zbývá ...
... a je to tady, vzácný josefovský červ je na světě
Barevné houbičky již brzy vyrazí do světa
Předvolební kampaň na nového starostu
Vítězná družina obdarována holubinkovskými polštáři
Vzácná návštěva z Výtrusnic navštívila Holubinky
Vmísila se mezi místní ...
... vesele si užívala ...
... dováděla ...
... nakupovala dobrůtky ...
... soutěžila ...
... nechala se ponosit na zádech ...
... a společné foto s námi obstarala
U táboráku s námi rodičové zvesela zapěli
Balíme, aj smutný medvěd pojede domů
Oceníme poslední výrobky
Nového starostu Holubinek písní uvítáme
Vzácné houby si rozdáme
A zase brzy se setkáme ...