Tábor

Na paloučku u Miša 2012

Pohromadě
Pohromadě

Rok se sešel s rokem a přišly opět prázdniny. Ty v našem případě začínají vždy třítýdenním táborem na Slovensku. Vše se vyvíjelo jako obvykle: loučení s rodiči, jízda vlakem do Nového Mesta nad Váhom a odtud na kolech do tábora. Jenže ouha! Vjezd na louku nám zastoupili nějací hmyzáci (batolec, roháč, beruška, komár a další) a za nic na světě nás nehodlali pustit dál. Jediný způsob, jak to zařídit, aby náš tábor neskončil ještě dříve než vůbec začal, byl - přizpůsobit se. A tak se také stalo. Do rána se z nás vykuklili překrásní Tesaříci, Ruměnice, Vosy, Cvrčci a Běžníci. Byli jsme pochváleni a přijati na Palouček u Miša. Mišo je škvor, který má v hmyzí říši obrovské zásluhy, vymyslel způsob, jak mezi druhy udržet mír. Pro připomenutí stála ve středu louky jeho třímetrová socha a rozložitý herní plán. Na něm se pohybovali rychlonozí mravenci a snažili se urazit co nejvíce okruhů. Počet polí, o které se mravenci posouvali, určovaly hovniválovy kuličky v zařízení, zvaném Kulifrk. Množství koulí prozměnu záviselo na úspěšnosti při hraní důmyslných Mišových her. Tak jsme prošli vodní olympiádou, vařili podle střevlíka, kouleli podle hovnivála, porovnávali své vědomosti o hmyzí říši, sháněli nektar, vyvíjeli se jako mravenci, stříkali jako ploštice, atd. Soupeření bylo protkáno také skutečnými mikroskopickými pozorováními, kladením pastí na střevlíky, nočním lákáním na světlo, „vědeckým“ výzkumem brouků, kobylek, motýlů a mravenců. Překvapením bylo osídlení okolí tábora kudlankami.

V podvečer jsme se scházeli u Mišovy sochy ve svých slavnostních hávech, vyhodnotili den a táhli na plánu. Za každé dokončené kolo jsme získali „trupíka“, ty jsme střádali až do onoho dne, kdy správci Paloučku usoudili, že mezi druhy vládne mír a přátelství a rozhodli se svou funkci předat nejlepší skupině. Bylo třeba naplnit trupíky zázračnou vodou z potoka Javorina a z ní podle prastarého receptu uvařit pro tuto příležitost oslavný lektvar. Povedlo se, získali jsme plný sud moku příjemné bylinné chuti. Správcovství pro tento hmyzí rok převzaly za své zásluhy Ruměnice.

Poté jsme se rozlétli na tři dny do světa šířit věhlas Mišova Paloučku a po návratu jsme se ocitli v tradiční táborové realitě – hráli jsme bojovky, běželi orienťák, trénovali tábornické disciplíny, vařili bylinné čaje, vydali se na kolech do vzdálených končin, překonávali oddílové rekordy, hráli fotbal a ringo, večery jsme věnovali písničkám v kuchyni nebo u táboráku. Poslední den jsme se pustili do rozebírání našeho tábořiště – tady vyšlo najevo, kolik se kdo přiučil pracovitosti od kamarádů mravenců.

Tábor je za námi, vydařil se a mnozí z nás si navíc poopravili názor na hmyzí říši, teď víme, že je neuvěřitelně zajímavá a krásná!

Fotografie z tábora

Příchod do tábora po broučí přeměně
Škvor Mišo
Správce paloučku Komár
Lišaj smrtihlav se představuje
Akční Beruška a škvor Mišo
Pohromadě
Stavíme tábor
Soutěž Vím, co jsem zač
Našly se pastelky!
Hra Vývoj mravence (od vajíček)
Společné setkání
Batolec s Roháčem
Vosí zadečky
Ruměnice hrají na plánu
Cvrčci získávají trupíka
Čtyřrucí běžníci
Nejhezčí pohled na Tesaříky je zezadu
Zahájení vodní hmyzí olympiády
Závod plavidel
Medaile za první místo
Soutěžní vaření
Samé dobroty
Porota má plné ruce (jazyky) práce
Zlatohlávek a Kulifrk
Tesaříci u plánu
Ruměnice
Běžníci
Tasaříci
Vosy
Cvrčci
Správci Paloučku
Lov hmyzu
Kudlanka nábožná
Hra Ploštičí stříkání
Výroba dřevěných koulí
Koule pro Hovniválův desetiboj
Minigolf
Královská disciplína Hovniválova desetiboje
Večerní zpívání
Lákání hmyzu na světlo
Natáčení Minuty ze života hmyzu
Bojovka Červení proti modrým
Hmyzí závod
Voskování trupíků pro převoz vody
Nabírání vzácné tekutiny
Přípitek s hotovým mokem Javorinka
Ruměnice – noví správci Paloučku
Balení na trojdenku
Nocleh mimo tábor
Den oddílových rekordů – tradiční běh do schodů
Překoná vlastní rekord?
Drvoštěp Honza
Nácvik morseovky
Den v sedlech
Cíl cesty – mohyla R.Štefánika na Bradle
Turnaj v ringu
V zajetí baseballu
Večerní táborák
Balení tábora
Závěrečný nástup
Desítka nejlepších táborníků
Účastnická placka

Fotografie ze stavby tábora

stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4
stavba 5
stavba 6
stavba 7
stavba 8
stavba 9
stavba 10
stavba 11
stavba 12