Tábor s obrem Jůlií 2013

LUBINA 29. 6. - 18. 7. 2013

Zlaté šípy a obr Jůlie
Zlaté šípy a obr Jůlie

Když jsme cestovali na tábor, byli jsme napjatí. To už jsme věděli, že naši táborovou louku obývá obr. A skutečně! Spal tam – velikánský chlap, pod hlavou atlas světa, vedle něj hůl a brašna, o kus dál ze země vykukovaly obrovské červené boty. Opatrně jsme jej probudili. Zpočátku byl na nás nevrlý, ale s postupem času, když jsme se mu představili a obdarovali jej dobrotami a písničkami, nám byl více a více nakloněn. Dovolil nám dokonce postavit si ve své blízkosti stany a tím vlastně začal 45. tábor Zlatých šípů.

Zakrátko nám obr povyprávěl svůj příběh: v brašně nese porouchané hodiny, které se mu nešťastnou náhodou rozbily na 150 kousků, opustil říši obrů, aby našel někoho, kdo by mu hodiny pomohl opravit. A teď tady leží a odpočívá po dlouhé cestě.

V průběhu dalších dnů (a týdnů) jsme se s obrem spřátelili, získali jeho důvěru, pomohli mu od všech jeho potíží, nemocí, obveselovali jej, krmili a na závěr se mu pokusili sestavit jeho rozbité hodiny. To se nám skutečně povedlo, hodiny se rozběhly a tím nadešla chvíle se s obrem Jůlií rozloučit. Odešel, když jsme byli zrovna mimo tábor, ale bylo to tak lepší.

Starost o obra, to nebylo to jediné, co jsme na táboře stihli. Kromě toho jsme se učili tábornickým disciplínám, běhali závody, jezdili na kolech, hráli kopanou, ringo a baseball, překonávali oddílové rekordy, zdolávali lanové překážky, vyráběli táborové suvenýry, …

Fotografie z tábora

Tábor s obrem Jůlií
Obrologická konference
Obrologická konference
Obrologická konference
Obrologická konference
Obrologická konference
První kontakt s obrem
První kontakt s obrem
Trable s tabákem
Trable s tabákem
Trable s tabákem
Trable s tabákem
Obr Jůlie
Krmení obra Jůlie
Krmení obra Jůlie
Získávání dílů obrových hodin
Vodovodní experiment
Vodovodní experiment
Violínová barva
Violínová barva
Koka herkules
Koka herkules
Koka herkules
Koka herkules
Vodní plíseň
Vodní plíseň
Oběd pro obra
Oběd pro obra
Oběd pro obra
Oběd pro obra
Brundibára
Rejsci
Rejsci
Krmení obra
Krmení obra
Rejsci v obrově brašně
Obří narozeniny
Výprava za nepostradatelným plechem a dalšími díly hodin
Výprava za nepostradatelným plechem a dalšími díly hodin
Výprava za nepostradatelným plechem a dalšími díly hodin
Výprava za nepostradatelným plechem a dalšími díly hodin
Výprava za nepostradatelným plechem a dalšími díly hodin
Podzem
Podzem
Podzem
Dřevorubecký závod
Dřevorubecký závod
Dřevorubecký závod
Vysoká lana
Vysoká lana
Vysoká lana
Díly hodin
Skládání hodin
Spokojený obr Jůlie a jeho hodiny
Spokojený obr Jůlie a jeho hodiny
Spokojený obr Jůlie a jeho hodiny
Obroše
Obroše
Rozloučení s obrem Jůlií
Zlaté šípy a obr Jůlie
Obr odešel
Oddílové rekordy
Oddílové rekordy
Oddílové rekordy
Oddílové rekordy
Oddílové rekordy
Oddílové rekordy
Výprava do parku miniatur
Výprava do parku miniatur
Výprava do parku miniatur
Výprava do parku miniatur
Táborový rozcestník
Táborový rozcestník
Táborový rozcestník
Nástup
Nástup
Baseball
Baseball
Ringo
Fotbal
Sváča
Táborový oheň
Táborový oheň