Detektivní škola 2014

Pohromadě
Pohromadě

Čas od času se přihodí, že se na náš oddíl někdo obrátí s prosbou o pomoc. Tentokrát tak učinil ruský cukrář Sacharin ze Sacharova, kterého potkala veliká tragédie - z jeho sejfu zmizel starý rodinný recept na lahůdku všech lahůdek – jahodového tolstolobika. Poté, co nic nezmohly ani vyhlášené kapacity v oboru, oslovil zoufalý Sacharin Zlaté šípy. Je nás hodně, můžeme vytvořit hned několik pátracích týmů, vyskytovat se na více místech najednou. Hned v úvodu nutno prozradit, že se cukrářův risk vyplatil a pátrání dospělo do zdárného konce.

Tak tedy: Na louce pod Západními Tatrami (poblíž Liptovského Mikuláše), kam jsme se několik hodin přepravovali, nás již očekávalo vedení Detektivní školy. Osvětlilo nám náš úkol, seznámilo nás se způsobem hodnocení a s Mašínou vrémeni – Strojem času, který poslal sám Sacharin, abychom mohli sledovat výjevy z minulosti jeho rodiny a tak vypátrat pachatele. Provoz stroje zajišťovalo 5 obřích baterií, které jsme museli průběžně dobíjet. Mezi táborem a Ruskem byla rovněž zřízena přímá telefonní linka, abychom mohli cukráři podávat pravidelné informace.

Pak už to šlo ráz na ráz. Naučili jsme se azbuku, svou fyzickou kondici jsme zvyšovali rozcvičkami, překážkovými drahami a sporty jako ringo, kopaná, baseball, překonáváním oddílových rekordů, výpravami do okolních kopců. Svou paměť jsme trénovali při hře Gangy, logiku a správné dedukce jsme brousili při odhalování sňatkového podvodníka Egona, zručnost jsme pilovali škrábáním brambor, vařením ovocných knedlíků, sekáním dřeva pro vytápění svých tee-pee. Pozorovací a stopovací schopnosti jsme prověřili Sledovačkou ve městě a pátráním po stopách pana Proužka, naši buldočí zarputilost vyzkoušel Hon za případy, taktické zvládání situace hra Diplomacie. Pro jistotu jsme si také osvěžili topografii, první pomoc a znalost zvířat a rostlin, které se během detektivní práce rozhodně mohou také hodit.

V podvečer jsme se potom každodenně scházeli v detektivní kanceláři, hodnotili celodenní činnost, své výsledky zvěčnili na Grafu úspěšnosti, rozdávali služby a noční hlídky, do svých trezorů ukládali vážnosti, měřítko důvěryhodnosti pátracího týmu. Vyvrcholením pak bylo sledování časoprostorového přenosu ze Stroje času, nahlédli jsme do minulosti a podle zápletky se snažili vydedukovat, kdo odcizil onen vzácný recept.

Trvalo to mnoho dní, ale pachatele jsme nakonec odhalili – byla jím překvapivě cukrářova babička. Zbývalo ještě dokument najít. Díky několika indíciím z přenosů (jako klášter, Hornád) a hovorů se Sacharinem, který potvrdil, že jeho babička ráda odjížděla na jakési místo, kde se vždy cítila jako v ráji, jsme nakonec dospěli k názoru, že recept je zakopán na Kláštorisku ve Slovenském ráji. Rychle jsme se připravili na cestu a vyrazili. Cesta vedla kaňonem řeky, kráčeli jsme po skalách a stupadlech, poté stoupali roklinou po žebřících, na dosah padající vody vodopádů. Hned nám bylo jasné, proč se tady babičce tak líbilo. V ruinách kláštera jsme za dohledu archeologa opravdu ze země vyzvedli něco, co se později ukázalo jako tolik hledaný recept. Jahodový tolstolobik je zachráněn! Cukrář byl dojat a slíbil nám, že jeho specialitu budeme moci brzy ochutnat. Spasíba, taváryš Sacharin!

Tábořiště pod horami
Seznámení s Detektivní školou
Získání baterií
Získání baterií
Vložení baterií do stroje
Mašína vrémeni - první zapnutí
Funguje!
Dobíjení baterek
Lampiónky
Hra Gangy
Hra Gangy
Noví táborníci
Stavba překážkových drah
Start!
Sledovačka v Liptovském Mikuláši
Archeoskanzen Havránok
Archeoskanzen Havránok
Osvěžení v Liptovské Maře
Osvěžení v Liptovské Maře
Táborák
Stopování pana Proužka
Vážnosti ve vodopádu
Vážnosti ve vodopádu
Pochvala pana Proužka
Baseball
Dvojdenka v Roháčích
Dvojdenka v Roháčích
Dvojdenka v Roháčích
Dvojdenka v Roháčích
Dvojdenka v Roháčích
Slunečné ráno
Fotbálek
Ringo
Odhalování sňatkového podvodníka
Odhalování sňatkového podvodníka
Před bouřkou
Graf úspěšnosti
Večerní setkání
Před obrazovkou
Časoprostorový přenos
Detektivní kancelář
Výroba ovocných knedlíků
Den rekordů - jezení knedlíků
Den rekordů - blbárna
Den rekordů – hod kartou
Den rekordů - jamajka
Pohoda v tee-pee
Hra Diplomacie
Hra Diplomacie
Hovor s panem Sacharinem
Služba v kuchyni
Dvojitá duha nad tábořištěm
Slovenský ráj
Slovenský ráj
Slovenský ráj
Výklad archeologa na Kláštorisku
Hledaný recept na jahodového tolstolobika
Hledaný recept na jahodového tolstolobika
Skvělé zprávy pro pana Sacharina
Skvělé zprávy pro pana Sacharina
Vyhlášení nejlepších táborníků
Placky pro nejlepší
Rejsci
Na stopě
Koumáci
Lupus
Kancl No.1
Pirožek
Vedení Detektivní školy
Pohromadě