Přesčas 2017

Vrchol oddílového roku, tábor, je za námi. Tentokrát jsme si vypůjčili základnu u vísky Rozkoš, která leží asi 20 km severně od Znojma. Celým táborem nás provázelo horko, sucho, výborná kuchyně a nabitý program. Během dvou týdnů jsme procestovali 35 000 let českými dějinami, tedy, jak už napovídá název, od mamuta k počítači. Měli jsme k tomu důvod – obdrželi jsme tip na dobrodružnou cestu za pokladem ve formě keramického talíře a stroje Točník. Celým táborem nás provázeli dva písmáci, pod jejich vedením to šlo ráz na ráz:

 • Pravěk jsme si připomněli lovem na mamuta a přípravou koprové omáčky, bez níž je mamut nejedlý.

 • Za časů Velkomoravské říše se vše dění točilo kolem písma hlaholice. Naučili jsme se ji, i Cyril s Metodějem čubrněli.
 • Dobu Přemyslovců a zavedení první měny jsme strávili výrobou všeho, co se dá zpeněžit na trhu.
 • Poslední přemyslovská léta jsme si znázornili rytířskými turnaji v nejrozličnějších disciplínách, zakončenými středověkou hostinou.
 • Na počest Karla IV. jsme uspořádali vajíčkovou štafetu a na osmi místech přemostili říčku Rokytnou.

 • Éru husitskou jsme strávili mimo tábor, kde jsme kromě přenocování a koupání svedli neuvěřitelně vyrovnanou bitvu mezi husity a křižáky.
 • Za vlády Rudolfa II. jsme se věnovali alchymii, tedy řešili jsme různé výzkumné a konstrukční úkoly.

 • Noční hrou jsme si připodobnili „dobu temna“.

 • V době vlády Marie Terezie jsme usilovali o co nejvyšší školní vzdělání.
 • V epoše zvané „Technická revoluce“ jsme se pídili po letopočtech patentování nejrůznějších vynálezů.

 • V období mezi dvěma světovými válkami jsme se věnovali hraní grotesek.
 • Za komunismu byl tábor nenadále oplocen, zato přijela delegace a běželi jsme branný závod „O partyzánský samopal“.

 • Po sametové revoluci přišla doba supermarketová a s ní vyvětrání našich peněženek.

Proputováním se až do současnosti jsme naplnili Točník a ten nám vydal (dobrovolně) v sobě nastřádané indície. Z nich jsme pak společnými silami vydedukovali deset míst, která máme během cesty za pokladem navštívit. Tak jsme se postupně ocitli na barokním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, v muzeu v Třebíči, na zřícenině Rokštejn, na náměstí v Telči, v České Kanadě u skály zvané Ďáblova prdel, na zámku v Kamenici nad Lipou, v lomech a na úchvatném hradě v Lipnici nad Sázavou. Všude jsme objevovali další talíře, které společně vyobrazovaly místo uschování pokladu. Nám obrázek neříkal zhola nic, ale lipnický kastelán v něm hned poznal město Humpolec s hradem Orlík. Tak jsme skončili u rozměrné truhly v podzemí Orlíku, kterou nám strážce pokladu Matěj ochotně otevřel a my z ní vyzvednuli šest dřevěných her od firmy Hrejsek & syn. Stanou se ozdobou naší klubovny.

Toto je jen ochutnávka fotek, více jich naleznete na zářijovém CD.

Fotografie z akce

Tábor Od mamuta k počítači 2017 1
Tábor Od mamuta k počítači 2017 2
Tábor Od mamuta k počítači 2017 3
Tábor Od mamuta k počítači 2017 4
Tábor Od mamuta k počítači 2017 5
Tábor Od mamuta k počítači 2017 6
Tábor Od mamuta k počítači 2017 7
Tábor Od mamuta k počítači 2017 9
Tábor Od mamuta k počítači 2017 10
Tábor Od mamuta k počítači 2017 11
Tábor Od mamuta k počítači 2017 12
Tábor Od mamuta k počítači 2017 13
Tábor Od mamuta k počítači 2017 14
Tábor Od mamuta k počítači 2017 15
Tábor Od mamuta k počítači 2017 16
Tábor Od mamuta k počítači 2017 17
Tábor Od mamuta k počítači 2017 18
Tábor Od mamuta k počítači 2017 19
Tábor Od mamuta k počítači 2017 20
Tábor Od mamuta k počítači 2017 21
Tábor Od mamuta k počítači 2017 22
Tábor Od mamuta k počítači 2017 23
Tábor Od mamuta k počítači 2017 24
Tábor Od mamuta k počítači 2017 25
Tábor Od mamuta k počítači 2017 26
Tábor Od mamuta k počítači 2017 27
Tábor Od mamuta k počítači 2017 28
Tábor Od mamuta k počítači 2017 29
Tábor Od mamuta k počítači 2017 30
Tábor Od mamuta k počítači 2017 31
Tábor Od mamuta k počítači 2017 32
Tábor Od mamuta k počítači 2017 33
Tábor Od mamuta k počítači 2017 34
Tábor Od mamuta k počítači 2017 35
Tábor Od mamuta k počítači 2017 36
Tábor Od mamuta k počítači 2017 37
Tábor Od mamuta k počítači 2017 38
Tábor Od mamuta k počítači 2017 39
Tábor Od mamuta k počítači 2017 40
Tábor Od mamuta k počítači 2017 41
Tábor Od mamuta k počítači 2017 42
Tábor Od mamuta k počítači 2017 43
Tábor Od mamuta k počítači 2017 44
Tábor Od mamuta k počítači 2017 45
Tábor Od mamuta k počítači 2017 46
Tábor Od mamuta k počítači 2017 92
Tábor Od mamuta k počítači 2017 47
Tábor Od mamuta k počítači 2017 48
Tábor Od mamuta k počítači 2017 49
Tábor Od mamuta k počítači 2017 50
Tábor Od mamuta k počítači 2017 51
Tábor Od mamuta k počítači 2017 52
Tábor Od mamuta k počítači 2017 53
Tábor Od mamuta k počítači 2017 54
Tábor Od mamuta k počítači 2017 55
Tábor Od mamuta k počítači 2017 56
Tábor Od mamuta k počítači 2017 57
Tábor Od mamuta k počítači 2017 58
Tábor Od mamuta k počítači 2017 59
Tábor Od mamuta k počítači 2017 60
Tábor Od mamuta k počítači 2017 61
Tábor Od mamuta k počítači 2017 62
Tábor Od mamuta k počítači 2017 63
Tábor Od mamuta k počítači 2017 64
Tábor Od mamuta k počítači 2017 65
Tábor Od mamuta k počítači 2017 66
Tábor Od mamuta k počítači 2017 67
Tábor Od mamuta k počítači 2017 68
Tábor Od mamuta k počítači 2017 69
Tábor Od mamuta k počítači 2017 70
Tábor Od mamuta k počítači 2017 71
Tábor Od mamuta k počítači 2017 72
Tábor Od mamuta k počítači 2017 73
Tábor Od mamuta k počítači 2017 74
Tábor Od mamuta k počítači 2017 75
Tábor Od mamuta k počítači 2017 76
Tábor Od mamuta k počítači 2017 77
Tábor Od mamuta k počítači 2017 78
Tábor Od mamuta k počítači 2017 79
Tábor Od mamuta k počítači 2017 80
Tábor Od mamuta k počítači 2017 81
Tábor Od mamuta k počítači 2017 82
Tábor Od mamuta k počítači 2017 83
Tábor Od mamuta k počítači 2017 84
Tábor Od mamuta k počítači 2017 85
Tábor Od mamuta k počítači 2017 86
Tábor Od mamuta k počítači 2017 87
Tábor Od mamuta k počítači 2017 88
Tábor Od mamuta k počítači 2017 89
Tábor Od mamuta k počítači 2017 90
Tábor Od mamuta k počítači 2017 91