Tiskové zprávy

6.říjen 2008

40. narozeniny turistického oddílu mládeže Zlaté šípy Valašské Meziříčí

Turistický oddíl mládeže Zlaté šípy oslavuje letošní podzim 40 let od svého založení. K této příležitosti proběhne v měsíci říjnu několik akcí pro bývalé členy oddílu i širokou veřejnost.

Turistický oddíl Zlaté šípy působí ve Valašském Meziříčí již úctyhodných čtyřicet let. Založil ho roku 1968 Miloslav Číž a prošlo jím během let na tisíc chlapců a dívek z Valašského Meziříčí a okolí. Hlavní náplní jeho činnosti je již od počátku turistika, táboření a pobyt v přírodě. Během roku se členové oddílu scházejí v klubovně na družinových schůzkách, o víkendech probíhají výpravy a různě zaměřené oddílové či družinové akce. Rok je zakončen třítýdenním táborem, konaným většinou uprostřed luk a lesů Bílých Karpat. Zlatým šípům není cizí ani sjíždění řek, lezení na skalách, cykloturistika či zimní sporty. Čas od času vyrazí i do zahraničí, např. prozkoumávat rakouské Alpy, plout na jachtě po moři kolem chorvatského pobřeží nebo obdivovat krásu finských národních parků.

Být členem oddílu přináší možnost navštívit zajímavá místa nejen naší vlasti, prožít mnohá dobrodružství, ale také získat vztah k přírodě, naučit se o sebe postarat i pomáhat druhým a navázat dlouholetá přátelství.

K 40.narozeninám připravili Zlaté šípy několik akcí, jak pro své bývalé členy, tak i pro širokou veřejnost.

V sobotu 11. října od 13 do 18 hodin budou mít všichni zájemci možnost navštívit klubovnu Zlatých šípů u dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí. Čeká je představení činnosti oddílu prostřednictvím kronik, fotografií, diapozitivů, filmů a dalších pamětihodností.

Večer pak od 20 hodin proběhne v sokolovně Šípácký bál, setkání současných a bývalých členů, přátel a dalších příznivců oddílu. K tanci i poslechu zahraje rožnovská skupina Navalentym.

Během následujícího týdne pokračují oslavy na náměstí ve Valašském Meziříčí. Připraven bude hojný počet nevšedních her a kratochvílí, největší dvouposchoďová postel v České republice (6,16 m × 3,85 m × 3 m) z dílny Zlatých šípů a mnoho dalších překvapení. Hravé dny pro děti a dospělé začnou ve středu 15. října ve 14 hodin a potrvají do pátku 17. října do 17 hodin.

Přílohy

Kontakt

Ivo Skoček
e-mail: skocek@seznam.cz
tel.: 737 373 033

Fotografie z oddílové činnosti

Kliknutím na kteroukoliv z fotografií se zobrazí detailnější náhled. Tiskové verze fotografií získáte následujícím způsobem.

Nové ruské baterky, tábor Detektivní škola
Před vyplutím, Plavba Chorvatsko
Verča u kormidla, Plavba Chorvatsko
Posádka po návratu, Plavba Chorvatsko
Rakouské Alpy
Rok 2007, Tábor kouzelných fazolí
Přechod Malé Fatry
Na kolech po Orlických horách
Vaření oběda
Přechod v Tatrách, Teryho chata
Letní tábor, Avesanský kolotoč
Přechod Malé Fatry, Rozsutec
Klubovna Zlatých šípů
Táboření, Oznice
Oravská voda
Lezení, Žďárské vrchy
Jeskyně Moravský kras
Výprava k pramenům Vsetínské a Rožnovské Bečvy
Věšení ptačích budek, Oznice
Spaní v iglů, Jeseníky
Letní tábor Avesani
Letní tábor Pohádkové království
Tábor snů a největší palanda České republiky
Táborový oheň
Táborový oheň
Kytarová škola
Vystoupení kytarové školy
Bojovka
Střelba z luku
Oběd na výpravě
Nad mapou
Momentka
Momentka
Momentka

Tato stránka obsahuje tiskové zprávy, které se týkají oddílové činnosti TOM Zlaté šípy a Vrtule světa her a poznání.

Pokud budete mít ke konkrétní zprávě další dotazy, kontaktujte prosím osobu uvedou na konci zprávy.

Užitečné odkazy